ติดต่อเรา

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : ชั้น ๑๗ ห้อง ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒๘๖ ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ : 02-1709641

โทรสาร : 02-1709642

E-mail: bsat.thai@gmail.com