รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย
เข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
FIBA U18 WOMEN’S ASIA CUP – SEABA QUALIFIERS
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ จ.ราชบุรี

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทย มาทำการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “FIBA U18 WOMEN’S ASIA CUP – SEABA QUALIFIERS” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้

 1. นางสาวอภิญญา รัตนรังษี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 2. ด.ญ.กัลยานิษฐ์ วัฒนะนนท์เกษม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 3. นางสาวคลีตาวดี อุดหนุน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 4. นางสาวณัฐสุดา บุญเพ็ชร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 5. นางสาวปนัดดา ดำรงจิตร์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 6. นางสาวมณีเนตร สิทธิสำอางค์ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
 7. นางสาวพิชญา จันทร์โอกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
 8. นางสาวภัสธนมนท์ พัฒนาอัครนนท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
 9. นางสาววิชญาพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 10. ด.ญ.ทิพย์วรรณ จันทร์รังษี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 11. นางสาวศิลป์ศุภา ชินวรรธนวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 12. นางสาวกัญญาณัฐ มาตันบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 13. นางสาวบุษกร การรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 14. นางสาวมุขรวี คุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 15. นางสาวสุพิชชา พรสกุลชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีษะเกษ
 16. นางสาวอภิชญา คำแก้ว โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพ

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม และจะทำการตัดตัว 12 คนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวในโอกาสต่อไป