ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย
เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
รายการ FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ นครว็อนจู ประเทศเกาหลีใต้

*********************

ด้วย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กำหนดส่งนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร                          และเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ นครว็อนจู ประเทศเกาหลีใต้ นั้น

เพื่อให้การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย จำนวน 18 คน มารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนาธิป                  จักรวาฬ                 นักกีฬา

2. นายณัฐกานต์                เมืองบุญ                 นักกีฬา

3. นายอนัสวีย์                  แกล้วณรงค์             นักกีฬา

4. นายณกรณ์                  ใจสนุก                   นักกีฬา

5. นายนราธิป                  บุญเสริม                 นักกีฬา

6. นายมนัสวี                    บุตรด้วง                 นักกีฬา

7. นายจิตรภณ                 โตเวโรจน์               นักกีฬา

8. นายปฏิภาณ                 กล้าหาญ                นักกีฬา

9. นายนิโคล่า                   ฟรังโก้                   นักกีฬา

10. นายอิมานุเอล ซิเนดุ      เอเจสุ                    นักกีฬา

11. นายมอเลส                 มอร์แกน                 นักกีฬา

12. นายเฟรเดอริค ลีโจนส์  ลิช                         นักกีฬา

13. นายอาณัติ                  พ่วงลา                   นักกีฬา

14. นายอรรถพงษ์    ลีลาพิพัฒน์กุล นักกีฬา

15. นายปิยะวัฒน์              เกตุบุญลือ               นักกีฬา

16. นายฐคมินทร์               สิริจริยาพร              นักกีฬา

17. นายไทเลอร์                แล้มบ์                    นักกีฬา

18. นายมาร์ทิน                บรอยนิก                 นักกีฬา

ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567                    เวลา 18.00 น. ณ สนามบาสเกตบอลสโมสรไฮเทค ซอยประชาอุทิศ 74/1 และคัดเลือกตัวนักกีฬาให้เหลือ 12 คน เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน