เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลผู้สูงอายุ รายการ “ไทยแลนด์ มาสเตอร์ เกมส์ ครั้งที่ 4”
ระหว่างวันที่ 24 กพ. – 3 มีค. 67 ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 – 7 ก.พ. 67

จับสลากการแข่งขัน วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพรัเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

บาสเกตบอล 5 x 5 ประเภทชาย 3 รุ่น ได้แก่
– รุ่นมาสเตอร์ (Master) อายุ 41 – 50 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – 2526)
– รุ่น รีเจนท์ (Regent) อายุ 51 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ลงไป)
– รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 ลงไป)

รางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล 5 x 5 ประเภทชาย 3 รุ่น จะได้รับเงินรางวัลดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท เหรียญชุบทอง และใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท เหรียญชุบเงิน และใบประกาศนียบัตร       
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท เหรียญชุบทองแดง และใบประกาศนียบัตร    
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการลงทะเบียนและสมัครแข่งขัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จนถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าทีมจะครบ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ด้านล่างนี้

ส่งเอกสารใบสมัคร ที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย    
286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 17 ห้อง 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240           โทร. 02 170 9641  โทรสาร 02 170 9642 และ           E-mail : bsat.thai@gmail.com    
การชำระค่าสมัคร:ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
1.1 ทีมแข่งขันจากประเทศไทย ทีมละ 8,000 บาท แบ่งเป็น
– ค่าสมัคร = 3,200  บาท     – ค่าลงทะเบียน = 4,800  บาท     
1.2 ทีมแข่งขันจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอื่นๆ ทีมละ 800 เหรียญ (USD)

โดยให้โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกรุงไทย
ชื่อ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี 983-8-29563-9

หมายเหตุ แต่ละทีมจะได้รับเสื้อที่ระลึก และเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย นักกีฬา 12 คน และเจ้าหน้าที่ทีม 4 คนทีมเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าที่พักด้วยตนเองเงื่อนไขไม่สามารถขอคืนค่าสมัครและค่าลงทะเบียนทุกกรณี  

ดาวน์โหลด ระเบียบการ ใบสมัคร แผงรูป

ระเบียบการสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

แผงรูป