รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน รายการ “FIBA U16 Women’s Asian Championship 2023”

0
884

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน รายการ FIBA U16 Women’s Asian Championship 2023” ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

********************

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน รายการ“FIBA U16 Women’s Asian Championship 2023”ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

 • นายเชษฐพงษ์                 วงศ์วรเชษฐ์               ผู้จัดการทีม
 • Mr. Federico Pangan       Samson                            ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวนฤมล                 บ้านหมู่                    ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวเพ็ญพรรณ            โยธานันท์                 ผู้ฝึกสอน
 • นางสาวแพรวพรรณ แซ่ลี้                        นักกายภาพบำบัด
 • นางสาวชิดชนก               ศรีสวัสดิ์                   ผู้ตัดสินประจำทีม
 • นางสาวชโรชา                บางพลอย                  นักกีฬา
 • นางสาวกัญญาณัฐ           มาตันบุญ                  นักกีฬา
 • นางสาวญาณิศา               อมรชัยเลิศพัฒนา        นักกีฬา
 • นางสาวกนกพร               ตระกูลวีระ                 นักกีฬา
 • นางสาวศศิกานต์             โคตรมา            นักกีฬา
 • นางสาวอภิชญา               คำแก้ว                     นักกีฬา
 • นางสาวกชพร                 วงศ์ประโคน               นักกีฬา
 • นางสาววรนิษฐา              สีมาวงษ์                   นักกีฬา
 • นางสาวยุพาสินี               สงคราม            นักกีฬา
 • เด็กหญิงญาณิศา             เปี่ยมปรัชญากุล           นักกีฬา
 • นางสาวกมลชนก               คำดีบุญ            นักกีฬา
 • นางสาวปิยธิดา                 สาครชัยเจริญ             นักกีฬา

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี           จะเดินทางในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เที่ยวบิน GF151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ              เวลา 04.00 น. และจะเดินทางกลับในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เที่ยวบิน GF165              ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน