รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023”

0
1601

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023”

*********************

ตามที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมแข่งขันรายการ “FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023” ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2566 เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกตัว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย              จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว จำนวน 15 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายเควิน                 ชาตี                     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายอลงกต               วงศ์จันทา               โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายกฤษดากร            สัสนาม                  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายศักดิพัฒน์            จงสถาพรพงศ์         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายสัญญพงศ์            พิชัยไพบูลย์            โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายสกลธรณ์             รัตน์สิงห์ทึก            โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายธนวัฒน์              พิศาลยุธนาพงษ์       โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายภูมิภัทร              ขำเอนก                 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายธนบดี                ใจอารีย์                 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • นายธนพล                จินารักษ์พงศ์           โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 • นายวิคเตอร์              เยอร์เกนเซน           โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
 • นายชยุต                  หิรัญเลิศประเสริฐ     Traill International School Bangkok
 • นายธิโมที แดน          ไฮน์ส                             The Essence School Bangkok
 • เด็กชายไมเคิล อนันดา     บาร์วิช                  Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin
 • นายมัณฑนากร          สมณะ                   โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อ ๑๕ คน ดังกล่าวข้างต้น จะต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อ             เก็บตัวฝึกซ้อม ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 13.๐๐ น. ณ สนามบาสเกตบอลไฮเทค              ซอยประชาอุทิศ 74/1 และตัดตัวเหลือ 12 คน เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประสานงานได้ที่ นายโสภณ พินิจพัชรเลิศ ผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 456 – 4591

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน