รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกตัวเพื่อเข้าแข่งขันรายการ “FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023

0
1415

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี

ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกตัวเพื่อเข้าแข่งขันรายการ FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023 ******************************

                        ตามที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้นักกีฬาที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่วมแข่งขันรายการ “FIBA U16 Asian Championship SEABA Qualifiers 2023” ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2566 เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย นั้น              

                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตัว จำนวน 1๗4 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

 • เด็กชายธีรภัทร           ปาลกะวงศ์           สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายปรมัตถ์               ลิ่วตระกูล             สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายนิปุณ                  เจริญวิริยะภาพ      สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายอนาวิณ               เอียดนุ่น              สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายธนกร                 เดชาเจริญสิริ        สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายธีร์ธวัช                อัจฉริยะพันธุ์         สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • นายจิรายุ                  ยอดยิ่งวิทยา         สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายเควิน                  ชาตี                   สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายธีร์ชากรณ์            ประกายเลิศลักษณ์  สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายรฐกร                  ทองบุญชื่น           สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายอัยการ                คมศรี                 สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายสเตฟาโน่        ชาตี              สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายอัครเดช               จันทรางสุ             สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายชิษณุคมน์            ทรานุรักษ์กุล         สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายวชิรวิชญ์              หัตถ์เพชร            สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายภูริช                   เบญจอริยกุล         สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายกาจบัณฑิต     นามวงษ์                   สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายอลงกต                วงศ์จันทา            สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายปัญญวัฒน์           เเพทย์พิทักษ์        สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายกิตติภักดิ์             ธีระลีลา               สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายพสิษฐ์ คนอยู่            สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายกฤษดากร       สัสนาม           สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายอินทนนท์       บูรณวิทยวุฒิ    สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายศักดิพัฒน์       จงสถาพรพงศ์   สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • นายศักดินนท์        หินแก้ว          สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 • นายประกฤษฎิ์            พรมแสน              สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 • นายอรรถพล         ทองทา           สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 • นายธนิสร   ชมชื่นสิริพัฒนะ สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 • นายอลงกต          กมลวาทิน                 สังกัด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
 • นายรัชชานนท์            ร้องบุญลือ            สังกัด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 • นายจิรวัฒน์               พรมมินทร์            สังกัด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 • นายธัชดนัย          ใจคำ             สังกัด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 • นายธีราทร อมรเดโช                  สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายชัชวัชร์           ไม้ชัยมงคล                สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายธรรมรักษ์       ยุวะเสวี           สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายสัญญพงศ์            พิชัยไพบูลย์                   สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายสกลธรณ์        รัตน์สิงห์ทึก               สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • นายครรชน สีมาวุธ​           สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • เด็กชายณัฐกมล          แช่มทะเพรียว       สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายธนวัฒน์               พิศาลยุธนาพงษ์     สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายวีรภัทร                ธีรเสถียรภาคย์      สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายธนาธิป          ทิพย์กรรณ                สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายกฤตานนท์      สมทัด            สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายกฤตนู ปัดทาบาล                 สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายภูมิภัทร          ขำเอนก          สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • นายพัชรพล               ฐิตวัฒนพงศ์          สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 • เด็กชายบุญคุณ      บริบูรณ์          สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นายภูมิภัทร          ตรีภัทรนรา                สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นายธาวิน                 จองเช                สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นายกิตติธัช               พรหมดิเรก           สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นายก่อบุญ                ทิพย์แสง             สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • นายกัณฑ์อเนก      คำตั๋น สังกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี
 • เด็กชายพีระกานต์   วิไลโรจน์ สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 • นายอัครวินท์              ว่องไว                สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายญาณวุฒิ        กวีวรญาณ                สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายไกรวุฒิ                นวพงศ์รัตน์          สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายไตรสิทธิ์              พฤกษมาศ           สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายศักการะ         แสงดารา                  สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายธนพิพัฒน์       โชควิวัฒนวนิช  สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายณัฐพลช         มูลิกา             สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายวิศรุต   ประเทือง                  สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายชรัญ    ศิริสุนทร                   สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายปภาวิชญ์        ลิขิตวิทยาไกร   สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายณัฐชนน         ไกรนรา          สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์จังหวัดนนทบุรี
 • นายจิตพรหมทิพย์ บุตรดาวงษ์                สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 • นายทศพร เหล็กเพชร                 สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • นายไชยวัฒน์        แซ่ลี              สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • นายชนะพล               แดนไตรรัตน์         สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • เด็กชายโยธิน             สำโรงเเสง            สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • นายวรวิทย์ สุขแก้ว           สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • นายกฤษณ์ธิเดช    ปัตภี             สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 • นายศุภกร                 แก้วกำพร้า           สังกัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
 • เด็กชายชยพล             เจริญพานิช          สังกัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
 • เด็กชายศศิพงษ์           มณีวรรณ             สังกัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
 • นายธนบดี ใจอารีย์          สังกัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. ราชบุรี
 • นายธนกร                  อินทร์ธรรม           สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 • นายครองธรรม            โฉมเฉลา             สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 • นายอานนท์                กิจกลาง              สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 • นายคุณานนต์             ทองอินทร์            สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 • นายประวันวิทย์           เครือจันทร์           สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
 • นายนภัทร                 คำสารีรักษ์           สังกัด โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • นายปาณชัย               มหาชัย               สังกัด โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • นายธนภูมิ                 สมบัติเรือง           สังกัด โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • นายรชต                   เประกันยา            สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายอติศักดิ์          น้อยรูปเรา                 สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายนนทพัทธ์             เปรื่องนนท์           สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายศุภกฤต               วงค์เวียน             สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายปกรณ์              ตันพูน                 สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายพรพจน์            ฤทธิ์ภักดี             สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายภูริพัฒน์            ว่องสวัสดิ์             สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายศุภากร             ตลับนาค              สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายภีมรภัส             บุญศิริ                 สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายภูริ                  ชัยสงคราม           สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายกล้าการ            สิงหนาท              สังกัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง
 • เด็กชายฐาปกรณ์       เกื้อนะ                สังกัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง
 • เด็กชายปกป้อง        สีดำ                   สังกัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง
 • นายจักรพรรณ์         สองพัง                สังกัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง
 • นายอาทิตย์             คงช่วย               สังกัด โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ. ตรัง
 • นายพุฒิพร              คำสอน                สังกัด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม.บุรีรัมย์
 • นายทิวากร              แปลงไลย์             สังกัด โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมสพม.บุรีรัมย์
 • นายเอกรินทร์           สุรินทร                สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 • นายรพีภัทร             ฉิมจีน                 สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 • เด็กชายธนภัทร        ฉิมจีน                 สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 • นายจารุพัฒน์           โพธิพันธุ์              สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 • นายกรพิทักษ์          ทับเงิน                สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
 • นายอัครินทร์           จ่าแสง                สังกัด โรงเรียนวัดนาวง
 • นายภัชรพล             วงษ์สุวรรณ          สังกัด โรงเรียนวัดนาวง
 • นายชัยสิทธิ์             สุรศร                  สังกัด โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
 • นายพงศธร             ทรงวาจา             สังกัด โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
 • นายกฤษดา             ประไวย์              สังกัด โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
 • นายกวีวัฒน์            นิศามณีวงศ์ สังกัด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • นายธนวัฒน์            แก้วฤทธิ์             สังกัด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • นายณัฏฐ์รเณศ         หู้เต็ม                 สังกัด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • นายอิทธิวัฒน์           ชนปทาธิป           สังกัด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • นายชลพัฒน์            สินธวาชีวะ           สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
 • นายณัฐกร              บัวผัน                 สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
 • นายธีรโชติ              สุหาพันธุ์             สังกัด โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
 • นายธีรดนัย             หมั่นตะคุ             สังกัด โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
 • นายเศรษฐวิชญ์        กิตตินววิธ            สังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • นายอัจฉรวิทย์          โมกขพันธ์            สังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • เด็กชายนราทิป         วงศ์วานรพิทักษ์     สังกัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • นายรชต                 ตั้งเฮงธนโชค        สังกัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี
 • นายวรสรณ์             วรรณวรเศรษฐ      สังกัด โรงเรียนหอวัง
 • นายบารมี               พึ่งแสง                สังกัด วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 • เด็กชายณัฐวุฒิ         ประภาวะกา         สังกัด โรงเรียนบ้านวังวิทยา
 • นายวิคเตอร์            เยอร์เกนเซน         สังกัด โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
 • นายธนพล              จินารักษ์พงศ์         สังกัด King’s College InternationalSchool Bangkok
 • เด็กชายภัควัฒน์       จินารักษ์พงศ์         สังกัด King’s College International School Bangkok
 • นายชยุต                หิรัญเลิศประเสริฐ   สังกัด Traill International SchoolBangkok
 • นายกฤติน              ชวรัตน์นิธิโชติ       สังกัด Traill International School Bangkok
 • นายปุณย์               จิระสุนทร             สังกัด Traill International School  Bangkok
 • นายธิโมที แดน         ไฮน์ส                 สังกัด The Essence School Bangkok
 • นายธีรณัฏฐ์             ว่องเวศน์             สังกัด Concordian International SchoolBangkok
 • เด็กชายไมเคิล อนันดา บาร์วิช                สังกัด Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin
 • นายปัญญธร            ธรรมพรพิพัฒน์      สังกัด The American School of Bangkok
 • เด็กชายอคิราภ์         ศิริโมทย์              สังกัด Ruamrudee International School Bangkok
 • นายวชิรวิชญ์           จารุรัตนานนท์       สังกัด Regents International School Pattaya
 • นายจินดามัย           คำเผ่าไทย           สังกัด General Education Development
 • เด็กชายข้างขึ้น​         ขวัญทอง             สังกัด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 • นายภูวิวรรธน์          กาญจนธวัชวิทูร     สังกัด โรงเรียนสิรินธร จ. สุรินทร์
 • นายเจษฎากรณ์        พลจังหรีด            สังกัด โรงเรียนเสิงสาง
 • นายพุฒิเมธ             จันทวาส              สังกัด โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • เด็กชายวันธวัช         ชื่นชัยกิจ             สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นายเอเชียร์             ภาคภูมิ               สังกัด โรงเรียนนานาชาติเกรซ เชียงใหม่
 • เด็กชายกีรวัฒน์        กอเจริญเกียรติ      สังกัด โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
 • นายวุฒิภัทร            ทองอุ่น               สังกัด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
 • นายศุภณัฐ              กองวาจา             สังกัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • นายธาดาวุฒิ           ยาตา                 สังกัด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 • เด็กชายชนาสิน        ชนะชาติปรีดา       สังกัด โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 • นายพงศกร              แซ่ลี้                   สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 • นายธิติธรรม            นาสีเคน              สังกัด โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
 • เด็กชายขุนกฤษปพัฒน์ โภคินบริบูรณ์        สังกัด โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
 • นายกฤติน              ศุภนันทพร           สังกัด โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 • นายดนัย                บูรณะเสน            สังกัด โรงเรียนศรีพฤฒา
 • นายจักพรรดิ์            ศิริภิรมย์              สังกัด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 • นายอัศจรรย์            วงศ์สวัสดิ์            สังกัด โรงเรียนบางกอกวิทยา
 • นายธนบดี              ใจอารีย์               สังกัด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. จันทบุรี
 • นายมัณฑนากร        สมณะ                 สังกัด โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
 • นายวัฒณ์ณะศินป์      ตินตะชาติ            สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
 • เด็กชายภูเบศวร์        พรมพุ้ย               สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ ดรุณวิทยา”
 • นายรุสลัน               พิมพลา               สังกัด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จ. ฉะเชิงเทรา
 • นายโรจน์วิศิษฐ์         สิงหอังคารนนท์      สังกัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อข้างต้น มาทำการคัดเลือกตัว ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566                      ณ สนามบาสเกตบอลศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้

วัน/เดือน/ปีรายละเอียด
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566ลำดับที่ 1 – 90              รายงานตัว      เวลา 08.00 – 09.00 น.            คัดเลือกตัว     เวลา 09.00 – 12.00 น. ลำดับที่ 91 – 174                    รายงานตัว      เวลา 12.00 – 13.00 น.            คัดเลือกตัว     เวลา 13.00 – 16.00 น.
  วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566                       รายงานตัว      เวลา 08.00 – 09.00 น.            คัดเลือกตัว     เวลา 09.00 – 16.00 น.
  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566                  รายงานตัว      เวลา 08.00 – 09.00 น.            คัดเลือกตัว     เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมี Mr. EDUARD TORRES GIRBAU หัวหน้าผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลชายทีมชาติไทย เป็นผู้ควบคุมการคัดเลือกตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 170 9641 ในวันและเวลาราชการ