รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน“FIBA 3×3 U18 World Cup 2023”

0
1380

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

รายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023”

*********************

ตามที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023”ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 22 และ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น

บัดนี้การคัดเลือกตัวนักกีฬาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประเภทชาย จำนวน 10 คน และประเภทหญิง จำนวน 8 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทชาย

 • นายจัสติน คาสเติล     เเวนเดนฮูเวล  สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ  บ้านเกิด จ.อุดรธานี
 • นายธีรพงศ์   ชุนจินดา         สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.ราชบุรี
 • นายพลกฤต   พิมพ์แก้ว        สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.ขอนแก่น
 • นายธีรภัทร    แสนข่าย         สังกัด โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรี  บ้านเกิด จ.เชียงราย   
     
 • นายศรณ์ฉัตร์   โลมรัตน์             สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯบ้านเกิดกรุงเทพฯ
       
 • นายอภิสิทธิ์      ปานเพ็ชร           สังกัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯบ้านเกิด จ.อุตรดิตถ์      
 • นายศวัส          พรวัฒนา         สังกัด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.ชลบุรี
 • นายสิรวิชญ์              โพธิ์สุวรรณ์      สังกัด โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จ.ชลบุรี บ้านเกิด จ.ระยอง     
 • นายอภิชาติ              ภิรมย์ตระกูล    สังกัด โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี บ้านเกิด จ.สุรินทร์     
 • นายเอฟวะเรด          ลอร์ด            สังกัด โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี บ้านเกิด จ.บุรีรัมย์               

ประเภทหญิง

 • นางสาวกาญจนาพร    จันทร์ทอง       สังกัด โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.สงขลา     
 • นางสาวขวัญจิรา        ปานเทศ         สังกัด โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.สมุทรสาคร
 • นางสาวธัญพิชชา       สีระชาติ          สังกัด โรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง บ้านเกิด จ.อุทัยธานี   
 • นางสาวปรียาภรณ์     เสริมทรง สังกัด โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านเกิด กรุงเทพฯ
 • นางสาวมุขรวี    คุณธรรม    สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1“บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” บุรีรัมย์  บ้านเกิด จ.ปทุมธานี    
 • นางสาววรนิษฐา        แสงอรุณ         สังกัด โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ บ้านเกิด จ.บุรีรัมย์     
 • นางสาวอภิชญา         คำแก้ว           สังกัด โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ บ้านเกิด กรุงเทพฯ    
 • นางสาวสุพิชชา         พรสกุลชัย       สังกัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ บ้านเกิด จ.ศรีสะเกษ  

          กำหนดการรายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป