ประกาศ การคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีเข้าร่วมแข่งขันรายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023”

0
1480

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่อง การคัดเลือกตัวนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เข้าร่วมแข่งขันรายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023”


ด้วย สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กำหนดส่งนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิง
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน รายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023” ระหว่างวันที่
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ ประเทศฮังการี
เพื่อให้การส่งนักกีฬาบาสเกตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วม
แข่งขันรายการ “FIBA 3×3 U18 World Cup 2023” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอประกาศ
เชิญชวนนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีคะแนนสะสมในระบบ FIBA อยู่ในลำดับที่ 1-48 (Individual
Ranking) รายชื่อตามเอกสารแนบ ยืนยันการเข้ารับสมัครคัดเลือกตัวโดยแนบเอกสารในระบบ Google Form
พร้อมเอกสารดังนี้

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
2. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

โดยยืนยันภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และจะทำการคัดเลือกตัวตามกำหนดที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์
02-170-9641 ตามวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

Google Form กรอกข้อมูลนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน FIBA 3×3 U18 World Cup 2023 พร้อมอัพโหลดใบสมัครและเอกสาร

  • ประเภททีมชาย https://forms.gle/zjUmvwF3z8WvQZvx7
  • ประเภททีมหญิง https://forms.gle/YuDKVqpvmHtzMR8i7รายละเอียดต่างๆ / ใบสมัคร / อันดับ Ranking 1-48 ชาย และ หญิง ตามเอกสารด้านล่างนี้