นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกฎกติกากีฬาบาสเกตบอล ฉบับปี 2022 ให้กับกรรมการผู้ตัดสินจากประเทศไทย โดยมี Mr.Walid Marcel Abirached วิทยากรอันทรงคุณวุฒิ จากสมาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (ฟีบ้า) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 การอบรมจะมีทั้งการอบรมภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติจริง เกี่ยวกับกฎ กติกา ที่มีการอัพเดทใหม่ในกีฬาบาสเกตบอล ฉบับปี 2022

ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมถึงได้มอบแนวทางการพัฒนาการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมและเน้นย้ำให้เก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรจากสมาพันธ์ที่เดินทางมาอบรมให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมาพัฒนาและส่งต่อความรู้ให้กับผู้ตัดสินคนอื่นๆ ต่อไป