ประกาศรายชื่อผู้ตัดสิน ที่สอบขึ้นทะเบียนของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

0
1269

ประกาศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้ตัดสินที่สอบขึ้นทะเบียนของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

………………………………………………………………………

ตามที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้เปิดอบรมและสอบขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 นั้น ผู้ผ่านการประเมินเบื้องต้น จะต้องทดสอบภาคปฎิบัติในสนามแข่งขัน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
บัดนี้ การสอบภาคปฎิบัติในสนามแข่งขัน ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินมีผู้ผ่านการประเมินเป็นผู้ตัดสินระดับ 1 (C-License) จำนวน 10 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)