ภาพบรรยายกาศคณะผู้ตัดสินใจประชุมและเตรียมพร้อมในกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์ ”

 

สามารถติดตามข่าวสารคณะผู้ตัดสินได้ที่ : http://www.basthaireferee.com/index.php/14-news/299-changrai-46